Samsun 2 Şubesi

Eğitim Bir Sen Samsun 2 Nolu Şube Başkanı Tevfik Yılmaz Demir:: YÖK’ün Devlet Üniversiteleri İçin Aynı Unvanlı Kadro Düzenlemesini Olumlu Karşılıyoruz!

Eğitim Bir Sen Samsun 2 Nolu Şube Başkanı Tevfik Yılmaz Demir, YÖK tarafından öğretim üyesi temininde güçlük çekildiğine karar verilen devlet üniversitelerinin birimlerindeki doktor öğretim üyesi kadrolarında "kadroların en fazla üçte ikisi aynı unvan için kullanılabilir" şartının kaldırılmasını olumlu karşıladıklarını kaydetti.

 
 

Demir, “YÖK  daha önceki  Yönetmelikte yer alan  5 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında  "Öğretim elemanı asgari kadro sayısını aşan bütün atamalarda asgari kadrolar da dahil olmak üzere kadroların en fazla 2/3'ü aynı unvan için kullanılabilir. Bu hesaplamada çıkan sayı küsuratlı ise aşağıya doğru yuvarlama yapılır. Meslek yüksekokullarında bu şart aranmaz." düzenlemesinin bazı üniversitelerde doktor öğretim üyesi atamalarında bazı sorunlarında beraberinde getirmişti, yapılan son değişiklikle bunu esneterek üniversitelerin mevcut durumlarını ve kadro ihtiyaçların çözümünde bir nebze de olsa olumlu bir adım atmış oldu” dedi.

Demir şöyle devam etti;

“YÖK, yükseköğretim kurumları tarafından yapılan talep üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından öğretim üyesi temininde güçlük çekildiğine karar verilen birimlerde doktor öğretim üyesi atamalarında 2/3 kuralı aramayacak Böylece bu kurala takılan yerlerde kadro bekleyen doktorasını bitirmiş Araştırma görevlileri için bir umut ışığı olacaktır.

YÖK'ün yapmış olduğu bu uygulamayı olumlu karşılıyoruz”