Samsun 2 Şubesi

Sohbetin konuşmacısı OMÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Yılmaz konuşmasına,

“Coşkuyla kutladığımız Mevlidi Nebi Haftası insanlığın yeniden doğuşu yeniden dirilişi anlamına gelen aslında bir gülle yenilemesi olarak ifade edeceğimiz bir süreçtir” diye başladı.

Yılmaz şöyle devam etti;

RAHMET PEYGAMBERİ

“Sosyal anlamda bütün alanlarıyla büyük bir krize girmiş, açmaz ve çıkmaz içerisinde olan bir toplumu ıslahı Yüce Yaradan'ın göndermiş olduğu rahmet Peygamberleriyle gerçekleştirmiştir.

Yüce Allah, “Biz bir topluluğa bir peygamber göndermediğimiz sürece onları sorumlu tutmayız” diyor İsra suresinde.

Sorumluluğumuzun gerekçesi Cenabı Hakk'ın yüceliğiyle bilgilendirmeyle alakalıdır.

Dolayısıyla İslam dünyasının her bölgesinde yeniden doğuş, yeniden diriliş anlamına gelen Mevlid-i Nebi'yi içselleştirerek mana boyutuyla eğer toplumumuzun bütün katmanlarına yayıldığı takdirde bünyemizde yer alan cahili marazlardan cahiliye hastalıklarından kurtuluruz.

Mevlid-i Nebi haftası gerçek manasına, muhtevasına uygun sıradan bir kutlama haftası olarak değil de  bu ihtivayı idrak ederek kutlanmasının toplumumuz için özellikle yaşadığımız şu son süreçlerde büyük buhranlar içerisinde olan İslam coğrafyasının yeniden dirilişi, yeniden hayata dönüşü, yeniden Asr-ı Sahabeyi yani altın çağını yakalamasının en önemli fırsatıdır.

PEYGAMBERİMİZİN ÖRNEĞİ TOPLUMU İSLAH ETME İMKÂNI

Resul'ün bir çöl ortamı içerisinde bir damla suya ihtiyacı olan bir coğrafyaya vahiyle bezediği toplumsal yapı, o örnek yapı gerçek anlamıyla bunun ahlaki değerlerini bir bütüncül şekilde topluma aktarmakla mümkündür. Bu şekilde yaşadığımız toplumsal yapıyı ıslah etme imkânımız söz konusudur.

Tabi burada Allah Resulü'nün hep alışıla gelmiş sadece siyasi anlamdaki yaşam biçimini özellikle gençliğimizle buluşturmanın açıkçası çok yapıcı sonuçlar doğurmadığı kanaatindeyim. Ahlaki değerler anlamında peygamberlik öncesi ve sonrasıyla ifade ediyorum peygamberlik öncesi ve peygamberlik sonrası gençlik yıllarıyla özellikle gençlerimizin model oluşturacak bir yaşam biçimi ihtiva ediyor Muhammedü'l Emin vasfıyla vasıflandırılması bu noktada çok önemli bir bütüncül şekilde aktarılması gerekiyor.

Biz de bu sohbetimizde Hz. Peygamberin hayatı boyunca geçmiş peygamberlerden keşfettiği vahiy kanalıyla o özellikleri ashabıyla toplumuyla en güzel örnekliğiyle ortaya koyduğu vefa kavramı üzerine tahsis ettik. Vefanın bir toplumun inşasında cahiliye mantığının, asabiyetçi, ayrıştırıcı bir mantığın yok edilip nasıl bir ümmet bilinci oluşturulduğundaki etkisini rolünü biz Hz. Peygamberin bu örnekliğiyle anlıyoruz.

RABBİNE VEFA DUYMAYAN KULUNA DA DUYMAZ

Hz. Peygamberimizin Hz. İbrahim'e duyduğu vefa, vahyin ışığında Hz. Yusuf’a duyduğu vefa onların vefa örnekliklerini bizzat ashabıyla buluşturmuş olması Hz. Peygamber’in hayatında çok önemli bir etki meydana getirmiş. Ondan sonraki süreç içerisinde de oluşturulan İslam toplumunun temel taşı olmuştur. Vefa dediğimiz olgu tabi imanla inançla irtibatlı olan bir husustur.

Rabbine karşı vefa duymayanın onun yarattığı kuluna karşı vefa duyması mümkün değildir o nedenle Hz. Peygamber'in hem İslam öncesi dönemdeki dostlukları, arkadaşlıkları hem de vahiy sonrası İslami dönemde etrafındaki insanlara duyduğu çok sayıdaki vefa örneklikleriyle karşı karşıyayız.

Bunun en somut örnekliği onu büyütüp besleyen ona vefa örnekliği gösteren onu koruyan amcasına, çok değerli yengesi Fatıma bin Esef'e, süt annesine süt kardeşine ve her şeyden öte onun etrafında etten duvar ören Sahabeye karşı vefası birisine olduğu gibi vatanı için milleti için dini için dininin istikbali için hayatlarını feda eden şehitlere göstermiş olduğu vefa örneklikleriyle doludur.

Hz. Peygamberimizin Uhud benden, ben Uhud’danım derken bir avuç Müslümanının dini İslam için hayatını ortaya koyan bir avuç Müslümanın şehadeti karşısında Hz. Peygamberin şehitlere ölünceye kadar duymuş olduğu vefayı ve Uhud şehitliğini ziyaret ettiğini biliyoruz. Kendi etrafındaki can kardeşleri yoldaşları sahabesi kendisine iyilik yapan gayri Müslimleri bile müşrikleri bile unutmayıp onlara vefa gösteren vefa örneği Hz Peygamberin hayatı bizler için gerçekten bir örnektir.

 Hz. Peygamber dediğimiz zaman karşılığında vefa, sadakat, samimiyet gelir. O nedenle Kuran'ın da sıklıkla vurguladığı ahde vefa örnekliği bugün toplumumuzda ne yazık ki kaybettiğimiz değerler anlamında belki de en önde gelenlerden biri oldu. Vefa göstermeyen vefa bulamaz. İşte en büyük vefa sahibi olan Allah Resulüne karşı şayet “Allaha ve resulüne itaat edin” kavramı içerisinde Resul'e itaat mefhumunda vefa örnekliği belki de en başta gelen hususlardan birisidir. Rabbe karşı vefa göstermek, Peygamber'e karşı vefa göstermek, dine karşı vefa göstermek ve bütün bunların çerçevesinde inananların birbirine karşı vefa göstermesi maddenin ön plana çıktığı adeta insanların makam mevki ve maddesel kaygılarla birbirlerine karşı mesafeli yaklaştığı şu asrımızda bizim en önemli ihtiyacımızdır. Hz. Peygamberin sadakati ve vefası siyasi nedenlerle, mezhepsel nedenlerle dış etkenlerle, iç etkenlerle paramparça olmuş bir İslam coğrafyasının yeniden teşekkülü için vefakar neferlere ihtiyaç vardır. En büyük vefa örneği olan Allah Resulü'nü örnek almak vardır.

ÜMMET İÇİN HAYIRLARA VESİLE OLSUN

O nedenle bu Mevlid-i Nebi'nin vefakar insanlarca en üst vefa örnekliği olan sevgili peygamberimiz Muhammet Mustafa (sav) vefa gösterme haftası olarak telakki edilmesini temenni ediyorum. Bu haftanın bütün ümmet için milletimiz için insanlık için hayırlara vesile olmasını cenabı rabbimden niyaz ediyorum. Onun getirdiği barış dini olan İslam’ın barışa vesile olmasını gerçek manada idrak edilmesini rabbimden niyaz ediyorum”

Konuşmanın son bölümünde Sohbetten sonra katılımcılara Hazreti Peygamberimizin hayatını anlatan kitap hediye edildi.